Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 52,28 m2

B-3-3, B-3-6, C-3-3, C-3-6 Từ tầng 3-16
Loại căn hộ 1 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 52,28 m2
Căn hộ 1/13