Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 132,04 m2

B-3-1, C-3-1 Từ tầng 3-16
Loại căn hộ 3 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 132,04 m2
Căn hộ 1/1