Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ Penhouse 178,62 m2

A-P-1, A-P-2 Tầng 17
Loại căn hộ 3 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 178,62 m2
Căn hộ 1/1