Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ Penhouse 184,48 m2

B-P-2, C-P-2 Tầng 17
Loại căn hộ 3 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 184,48 m2
Căn hộ 1/1