Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ Penhouse 224,30 m2

B-P-1, C-P-1 Tầng 17
Loại căn hộ 3 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 224,30 m2
Căn hộ 1/1