Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 77,87 m2

B-3-7, B-3-8, C-3-7, C-3-8 Từ tầng 3-16
Loại căn hộ 2 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 77,87 m2
Căn hộ 1/1