Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 81,93 m2

B-3-5, C-3-5 Từ tầng 3-16
Loại căn hộ 2 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 81,93 m2
Căn hộ 1/1