Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 83,06 m2

A-3-1, A-3-6 Từ tầng 3-16
Loại căn hộ 2 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 83,06 m2
Căn hộ 1/1