Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 86,96 m2

A-3-2, A-3-7 Từ tầng 3-17
Loại căn hộ 2 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 86,96 m2
Căn hộ 1/1