Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 88,32 m2

A-3-4, A-3-5 Từ tầng 3-16
Loại căn hộ 2 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 88,32 m2
Căn hộ 1/1