Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 93 m2

A-3-3, A-3-8 Từ tầng 3-17
Loại căn hộ 2 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 93 m2
Căn hộ 1/1