Mặt bằng căn hộ tầng 17 Mặt bằng căn hộ tầng 16

Căn hộ 122,88 m2

B-3-2, C-3-2 Từ tầng 3-16
Loại căn hộ 3 phòng ngủ
Diện tích căn hộ 122,88 m2
Căn hộ 1/1