Tiến độ dự án

Tháng 03/2016 - Mở bán 30 căn hộ cuối cùng
Hình ảnh The Hyco4 Tower 02/2015 - Đã bàn giao Block C
Hình thực tế dự án The Hyco4 Tower tháng 9/2014 -
Hình ảnh thực tế tháng 12/2013 -
Tháng 10/2013 - Hoàn thiện các hạng mục cuối cùng
Tháng 9/2013 - Đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Tháng 08/2013 - Đang hoàn thiện nội thất bên trong tầng 18
Tháng 07/2013 - Đang hoàn thiện nội thất tầng 14
Tháng 06/2013 - Căn hộ bàn giao nhà Quý III/2013
Tháng 05/2013 - Nhà mẫu đã mở cửa
Tháng 04/2013 - Chuẩn bị khai trương căn hỗ mẫu
Tháng 03/2013 - Hoàn thành phần tô và sơn nước các Block A, C
Tháng 11/2012 - Nhà mẫu 94 và 132 m2
Tháng 10/2102 - Sắp cất nóc
11-06-2012 - Đã thi công xong tầng 17
14/05/2012 - Công trường thi công
13/04/2012 - Công trường thi công
29/02/2012 - Công trường thi công
19/01/2012 - Ảnh chụp tại công trường
26/12/2011 - Đang thi công tầng 6
06/12/2011 - Thi công tầng 3